1991 Theta Xi Women's A

Buggy:Little Nip
Place:2

Prelim

Driver
Hill 1
Hill 2
Hill 3
Hill 4
Hill 5
Time
2:39.97

Final

Driver
Hill 1
Hill 2
Hill 3
Hill 4
Hill 5
Time
2:39.66